Zapewniamy rzetelną i regularną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną w miejscach przeznaczenia oraz dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia okresu gwarancyjnego.

Szczegółowe warunki gwarancji określają Ogólne Warunki Handlowe oraz karta gwarancyjna.

Warunki serwisowania

W przypadku wystąpienia wady, awarii, uszkodzenia, usterki Użytkownik powinien niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zauważenia wady lub zaistnienia usterki, powiadomić nas o tym pisemnie.

Gdzie zgłaszać usterkę

Zgłoszenia można dokonać faksem, e-mailem, pocztą lub za pomocą formularza dostępnego na stronie www.eko-celkon.com.pl.

W każdym przypadku należy podać: numer fabryczny urządzenia, miejsce eksploatacji i dokładny opis okoliczności powstania awarii, uszkodzenia lub ujawnionej wady oraz dane kontaktowe osoby, z którą należy się kontaktować w tej sprawie.

Nazwa, adres, telefon, faks jednostki organizacyjnej prowadzącej serwis:

Przedsiębiorstwo EKO-CELKON J. Nowakowski

84-100 Puck, Brudzewo 33

tel. 58 673 22 83

fax. 58 673 10 27

e-mail: serwis@eko-celkon.com.pl

www.eko-celkon.com.pl

Formularz zgłoszeniowy:

Nazwa urządzania

Numer fabryczny/rok produkcji

Miejsce eksploatacji

Rodzaj usterki

 Zamówienie części zamiennych POBIERZ FORMULARZ

 Zamówienie wizyty serwisowej POBIERZ FORMULARZ

Dane zgłaszającego (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Załącz plik