Istotną grupę urządzeń na każdej oczyszczalni ścieków, przynajmniej pod względem ilościowym, stanowią urządzenia do regulacji i pomiaru przepływu. Są to między innymi różnego rodzaju zastawki, zasuwy, przelewy i zwężki, które pozwalają użytkownikowi na kontrolę przepływających przez oczyszczalnię ilości ścieków, poziomu cieczy w zbiornikach, spuszczania wody nad osadowej itp.

Dla tych zadań w ofercie posiadamy:

Dekanter uchylny - DU

Dekanter uchylny służy do odprowadzania wody nadosadowej do rurociągu odpływowego. Zbudowany jest z pływaka, przelewu i odcinków rurociągu połączonych ze sobą przegubami.
Przelew dekantera przymocowany jest do pływaka, a jego poziom względem pływaka jest regulowany przy pomocy śrub regulacyjnych. Przegub składa się z dwóch kolan i zbudowany jest tak, aby umożliwiał załamanie się rurociągu w osi poziomej.

Tarcie w przegubach jest minimalizowane poprzez zastosowanie okładzin ślizgowych.
Dzięki powietrzu znajdującemu się w komorach pływaka, utrzymuje się on na powierzchni cieczy.W przypadku zmiany ilości cieczy w zbiorniku pływak wraz z przelewem unosi się lub opada. Przez odpowiednie wyregulowanie przelewu można ustalić głębokość na jaką krawędź przelewu ma być zanurzona poniżej lustra wody. .

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Przelew regulowany teleskopowy - PRT

Przelew teleskopowy służy do odprowadzania oczyszczonego ścieku do rurociągu odpływowego i utrzymywanie stałej wysokości lustra cieczy w zbiorniku. Regulacja poziomu odbywa się za pomocą teleskopowego zespołu rur, regulowanych bądź ręcznie, bądź też za pomocą napędu wieloobrotowego AUMA.
W zależności od wysokości przelewu, zespół rur przelewu składa się z dwóch, trzech lub więcej wchodzących w siebie rur. Dolna rura mocowana jest do rurociągu odpływowego.

Rury prowadzone są względem siebie na uszczelkach gumowych, zapewniających szczelność przelewu, a kołnierze – w szynach za pomocą rolek teflonowych zmniejszających tarcie.
Zespół napędowy składa się z pokrętła ręcznego lub napędu elektrycznego umieszczonego na kolumnie wsporczej, połączonej ze śrubą. Obrót śruby trapezowej powoduje zmianę położenia górnej krawędzi przelewu, a co za tym idzie zmianę wysokości lustra cieczy w zbiorniku.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Przelew uchylny - PU

Przelew uchylny jest przeznaczony do regulacji przepływu i utrzymania stałego poziomu cieczy w kanałach i zbiornikach oczyszczalni ścieków. Standardowo szerokość kanału przelewowego nie powinna przekraczać 3000 mm. W przypadku szerokości kanału powyżej 3000 mm do wartości maksymalnej 12000 mm stosuje się zespół przelewów o szerokościach max 3000 mm.
Zawieradło przelewu mocowane jest wahliwie do ramy przelewu. Posiada uszczelnienie pionowe i poziome. Śruba trapezowa mocowana jest do zawieradła i kolumny wsporczej napędu.

Do kolumny montowany jest napęd ręczny lub elektryczny, ze sterowaniem miejscowym lub zdalnym. Uruchomienie napędu powoduje obrót śruby trapezowej i podniesienie lub opuszczenie zawieradła do zadanej pozycji pracy przelewu, odpowiadającej określonemu poziomowi cieczy w kanale ściekowym lub zbiorniku.
Przy pracy przelewu w temperaturach ujemnych, montuje się ogrzewanie ścian bocznych przelewu.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Zastawki kanałowe - ZSW

Zastawki kanałowe służą do regulacji przepływu i częściowego lub całkowitego zatrzymania ścieków w kanałach o przekroju prostokątnym. Mogą być montowane w uprzednio przygotowanych wnękach kanału poprzez ich zabetonowanie lub w świetle kanału za pomocą kątowników mocujących.
W zależności od szerokości kanału, zastawki wykonywane są w wersji z jedną lub dwiema śrubami trapezowymi
Rama zastawki wyposażona jest w uszczelnienia gumowe, profilowe. Uszczelnienie zastawki następuje poprzez najazdowy docisk zawieradła na profilowany sznur gumowy.

Przy usytuowaniu kanałów ściekowych na dużych głębokościach, zastawki posiadają wydłużone śruby trapezowe, lub trzpienie przedłużające, montowane do kolumienek wsporczych. Sposób otwierania i zamykania zawieradła może być ręczny lub elektryczny.
Zastawki produkowane są według propozycji standardowych lub na indywidualne życzenie klienta i dostosowywane są do lokalnych warunków zainstalowania (szerokość kanału, wysokość zawieradła, rodzaj napędu).

ZSW1

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Zastawki naścienne - ZS-N

Zastawki naścienne są przeznaczone do regulacji przepływu, regulacji poziomu, częściowego lub całkowitego zatrzymania ścieków na oczyszczalniach ścieków i przepompowniach.
Mogą być instalowane na otwartym terenie lub w pomieszczeniach zamkniętych oraz na prostokątnych otworach przelewowych lub spustowych, na ścianach otwartych zbiorników i komór, na wlotach i wylotach kanałów dowolnego kształtu.
Zakres stosowania ogranicza szerokość zawieradła i wysokość piętrzenia ścieków w kanale lub zbiorniku.
Zastawki naścienne różnią się budową od zastawek kanałowych. Wyposażone są w dodatkowe uszczelnienie górne. Ponadto do ramy zastawki naściennej przyspawane są łapy mocujące. Do łap przykręcone jest uszczelnienie wargowe. W łapach ponadto nawiercone są otwory pod kołki rozporowe, które służyć będą do zamocowania zastawki na ścianie.

Zastawki naścienne mogą pracować jako zwykłe naścienne otwierane poprzez ruch zawieradła do góry, lub jako naścienne przelewowe, gdzie ruch zawieradła w dół otwiera zastawkę.
W zależności od szerokości kanału, zastawki wykonywane są w wersji z jedną lub dwiema śrubami trapezowymi. Przy usytuowaniu kanałów ściekowych na dużych głębokościach, zastawki posiadają wydłużone śruby trapezowe, lub trzpienie przedłużające, montowane do kolumienek wsporczych. Sposób otwierania i zamykania zawieradła może być ręczny lub elektryczny.
Zastawki produkowane są według propozycji standardowych lub na indywidualne życzenie klienta i dostosowywane są do lokalnych warunków zainstalowania (wymiary lub średnica kanału, głębokość zabudowania, rodzaj napędu).

ZS-N1

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Zastawka nożowa - ZN

Zasuwa nożowa typ ZN przeznaczona jest do odcinania napływu ścieków w oczyszczalniach i przepompowniach. Stosowana jest do montażu na ścianie, na wylocie kanałów o przekroju okrągłym.
System uszczelnień zasuwy stanowią: boczne uszczelki gumowe (EPDM) i uszczelnienie górne zamocowane w listwie dociskowej.

Przy skrajnym docisku zawieradła następuje całkowite uszczelnienie zasuwy.
Zasuwa może być wyposażona w dowolnej długości trzpień przedłużający, kolumnę wsporczą napędu i, w zależności od życzenia klienta, napęd ręczny lub elektryczny.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Zastawka przeciwzwrotna - ZP

Zastawka przeciwzwrotna służy do jednokierunkowego zamykania i otwierania rurowych kanałów awaryjnych w oczyszczalniach, przepompowniach ścieków i systemach melioracji wodnej.
Zastawkę przeciwzwrotną można połączyć z rurociągiem na trzy sposoby: połączeniem spawanym, kołnierzowym lub osadzeniem w masie uszczelniającej.

Zastawka otwiera się samoczynnie (w jednym kierunku) pod wpływem naporu cieczy wewnątrz rurociągu. Przy wzroście ciśnienia cieczy w zbiorniku (do wartości większej od ciśnienia panującego w rurociągu doprowadzającym), następuje samoczynne zamknięcie tarczy klapy zamykającej.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Zastawka szandorowa - ZS

Zastawka szandorowa służy do zamykania lub otwierania przepływu na kanałach o szerokości do 1200 mm. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie napęd regulowany i pozycjonowanie zawieradła jest uważane za zbędne, lub niemożliwe ze względów technicznych do zrealizowania. Zastawka przeznaczona jest do pracy w oczyszczalniach ścieków, przepompowniach oraz w melioracji wodnej.

W przypadku konieczności otwarcia przepływu na kanale, należy w sposób ręczny podnieść zawieradło do góry. W celu zamknięcia kanału, należy zawieradło opuścić do pozycji zamknięcia. Opuszczanie zawieradła powoduje uszczelnienie zastawki i zamknięcie przepływu.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Zwężki pomiarowe

Koryto pomiarowe jako obiekt składa się z następujących elementów:

  • Kanału dopływowego
  • Komory pomiarowej (z wbudowaną zwężką)
  • Zwężki pomiarowej Venturi’ego
  • Stanowiska pomiarowego wraz z przepływomierzem
  • Kanału odpływowego

Zwężka pomiarowa Venturi’ego jest elementem, który służy do przemysłowych ciągłych pomiarów przepływu wód w drenach, kanałach irygacyjnych,przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, itp.

Pomiar natężenia przepływu cieczy w kanale otwartym oparty jest o przeliczenia wysokości spiętrzenia cieczy przed zwężką pomiarową na wartość natężenia przepływu.
Pomiar poziomu dokonywany jest przy pomocy ultradźwiękowej sondy poziomu zamocowanej w ściśle określonym punkcie nad zwężką. Przeliczenie spiętrzenia na wartość przepływu dokonywane jest na bazie charakterystyk elementu spiętrzającego lub znormalizowanych równań przepływu.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU