Osady pościekowe są uciążliwym problemem każdej oczyszczalni. Ze względów technologicznych i sanitarnych proces przeróbki i unieszkodliwiania osadów często uzupełnia się o jego higienizację poprzez mieszanie z wapnem palonym. Proces ten, zwany również chemiczną stabilizacją osadu, polega na mieszaniu odwodnionego osadu z wapnem, co powoduje zmiany we właściwościach cząstek osadu. W ten sposób można uzyskać daleko idącą stabilizację i higienizację osadu, co objawia się:

 • zmniejszeniem ilości organizmów chorobotwórczych,
 • zmniejszeniem zawartości związków organicznych (frakcji s.m.o.),
 • zmniejszeniem ilości wody w osadzie,
 • zwiększeniem suchej masy osadu (s.m.),
 • unieruchomieniem niektórych metali w osadzie,
 • kontrolą zapachów,
 • poprawą zdolności osadów do transportu

Metoda ta stanowi zamknięte technicznie i technologicznie rozwiązanie procesu finalnej obróbki osadów.
Pod względem uzyskiwanych rezultatów metoda jest propozycją szczególnie atrakcyjną z punktu widzenia możliwości dalszego zagospodarowania osadów, zwłaszcza w rolnictwie.
Proporcje osadu i wapna zależne są od stopnia uwodnienia oraz zawartości zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych.

Oferujemy między innymi:

Stacja higienizacji osadów

Stacja higienizacji osadu to ciąg technologiczny urządzeń służących do dezaktywizacji odwodnionych osadów ściekowych, poprzez ich mieszanie z wapnem palonym.

Konfiguracja urządzeń i ich parametry techniczne różnią się w zależności od ilości osadu, jaki i warunków lokalnych i dobierane są indywidualnie dla każdego projektu.

W układzie standardowym ciąg składa się z następującego zestawu urządzeń:

 •  zasobnik wapna z instalacją przeciw zbrylaniu,
 •  podajnik wapna,
 •  dozownik wapna,
 •  przenośnik ślimakowy wapna,
 •  mieszacz osadów,
 •  przenośniki ślimakowe osadu
 •  przenośniki ślimakowe mieszaniny osadu i wapna,

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Węzeł higienizacji osadów - SW

Węzeł higienizacji osadu to najlepsze rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków, którą chcą mieszać osad z wapnem. Składa się z następujących zespołów:

 • Zasobnik
 • Elektrowibrator
 • Rękawice manipulacyjne
 • Klapa z oknem rewizyjnym
 • Wentylator z filtrem
 • Dozownik wapna

Załadunek wapna do zbiornika polega na włożeniu do zbiornika worka z wapnem i zamknięciu klapy. Przed załadunkiem nowego worka z wapnem należy upewnić się, że pozostałości po poprzednim załadunku zostały usunięte. Worek, który znajduje się na ruszcie rozrywamy przy pomocy rękawic manipulacyjnych. Całość możemy obserwować przy pomocy okna rewizyjnego umieszczonego na klapie. Zalecane jest aby przy każdorazowym załadunku wapna załączyć wentylator wyciągowy. Następnie uruchamia się dozownik wapna i transportuje wymaganą dawkę wapna.

SW2

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Instalacja dozowania wapna

Instalacja dozowania wapna przeznaczona jest do magazynowania, dozowania i transportu wapna, stosowanego do higienizacji osadów ściekowych, przygotowania mleczka wapiennego, higienizacji skratek.
Instalację stanowi zespół urządzeń: zasobnik wraz z instalacją odpylającą i osprzętem, instalacja zapobiegająca zbrylaniu się wapna w zasobniku, podajnik wapna, dozownik wapna i przenośnik transportujący wapno.
Zbiornik wyposażony jest w drabinę z zaplecznikiem w celu umożliwienia obsłudze wyjścia na zadaszenie zbiornika oraz rurę załadowczą. Na dachu zasobnika znajdują się: właz inspekcyjny, zawór bezpieczeństwa i filtr odpylający wysokiej sprawności. Barierki ochronne, znajdujące się na dachu zbiornika, stanowią skuteczną ochronę dla pracowników obsługi.
Do ściany bocznej części stożkowej zbiornika zamontowane są elektrowibratory, których zadaniem jest zapobieganie zbrylaniu i zawieszaniu się wapna na wewnętrznych ścianach zbiornika.

W dolnej części leja zamontowana jest zasuwa nożowa zamykająca wylot wapna, a pod nią podajnik wapna. Wyposażenie dodatkowe zasobnika, na życzenie klienta, stanowić mogą: czujniki poziomu wapna lub sonda do ciągłego pomiaru ilości wapna.
Wapno, przechowywane w zasobniku, po otwarciu zasuwy nożowej przedostaje się do podajnika ze zgarniaczem nożowym. Ruch obrotowy noży zgarniacza powoduje przemieszczenie sypkiego materiału do dozownika. Ilość wapna podlegającego dalszemu transportowi (np. do mieszacza osadów) jest dozowana poprzez regulację nastawy obrotów ślimaka dozownika. Regulacji nastawy dokonuje się w sposób ręczny i/lub automatyczny.
Wielkość zbiornika oraz wydajność dozownika a także długość przenośnika transportującego wapno może być różna, w zależności od wymagań klienta.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Zbiornik wapna - ZW

Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania materiałów sypkich (w tym szczególnym przypadku wapna).
Zbiornik wyposażony jest w drabinę z zaplecznikiem w celu umożliwienia obsłudze wyjścia na zadaszenie zbiornika oraz rurę załadowczą.

Na dachu zasobnika znajdują się: właz inspekcyjny, zawór bezpieczeństwa i filtr odpylający wysokiej sprawności. Barierki ochronne, znajdujące się na dachu zbiornika, stanowią skuteczną ochronę dla pracowników obsługi. Oferujemy zbiorniki o pojemności od 5 do 45 m3.

ZW1

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Dozownik wapna - DW

Dozownik służy do podawania określonej ilości wapna i jego transport do następnego w ciągu technologicznym urządzenia (przenośnika ślimakowego, bezpośrednio do mieszacza osadów, stacji przygotowania mleczka wapiennego lub przenośnika skratek). Konstrukcję dozownika stanowi obudowa cylindryczna, w której porusza się ślimak o regulowanej prędkości obrotowej.

Obudowa przystosowana jest do szczelnego połączenia kołnierzowego z podajnikiem wapna.
Napęd dozownika stanowi motoreduktor z regulowana prędkością obrotową. Może być on przystosowany do współpracy z przetwornikiem częstotliwości.

DW1

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Mieszacz osadów z wapnem - MO

Mieszacz osadów przeznaczony jest do dokładnego mieszania odwodnionych osadów ściekowych z wapnem, trocinami, korą itp. w celu ich higienizacji.
W zależności od rodzaju osadu, jego stopnia odwodnienia i lepkości stosujemy alternatywnie mieszacz dwuślimakowy lub łopatkowy.
Do jednego kosza zasypowego podawane jest wapno, do drugiego – odwodniony osad.

Uzyskana na wylocie mieszanina ma konsystencję jednorodną, nie wymagającą dalszej obróbki. Mieszanina osadu i wapna może być zrzucona bezpośrednio na miejsce składowania, lub transportowana dalej przy pomocy przenośnika (taśmowego lub ślimakowego) na wyznaczone poletko zrzutowe, ewentualnie do kontenera.

MO2

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Przenośnik ślimakowy mieszający PSM

Przenośnik ślimakowy mieszający stanowi idealne rozwiązanie, wszędzie tam, gdzie ze względów ekonomicznych lub sytuacyjnych niemożliwe jest stosowanie typowego mieszacza osadów. Przenośnik stanowi zarówno urządzenie transportujące, jak i na długości 1500 mm – dwuwałowe przeciwbieżne urządzenie mieszające.

Wapno może być podane w dowolnym miejscu poprzez wykonanie wlotu w pokrywie koryta przenośnika.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU

Instalacja chlorowania skratek

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU