Oferta

Grupa ta obejmuje urządzenia służące do oddzielania zanieczyszczeń stałych i zawiesin ze ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków lub przepompowni.

więcej

Osady pościekowe są uciążliwym problemem każdej oczyszczalni. Ze względów technologicznych i sanitarnych proces przeróbki i unieszkodliwiania osadów często uzupełnia się o jego higienizację poprzez mieszanie z wapnem palonym.

więcej

Oddzielną grupę urządzeń stanowią urządzenia transportujące i odwadniające, które służą do przemieszczenia transportowanego medium na żądaną przez użytkownika odległość, lub też do częściowego odwodnienia transportowanego medium podczas transportu.

więcej

Istotną grupę urządzeń na każdej oczyszczalni ścieków, przynajmniej pod względem ilościowym, stanowią urządzenia do regulacji i pomiaru przepływu.

więcej

Oferujemy ponadto różne elementy wyposażenia oczyszczalni ścieków wykonane ze stali kwasoodpornej, m.in. osłony termiczne, barierki ochronne, konstrukcje stalowe

więcej

Proponujemy Państwu usługi laserowe na wycinarce laserowej firmy TRUMPF. Pracujemy 24h na dobę. W razie potrzeby wykonujemy detale ekspresowo. Szczycimy się terminowością i jakością wykonania oraz stosunkowo niskimi cenami.

więcej

Wprowadziliśmy do naszej oferty usługę trawienia i pasywacji stali nierdzewnej metodą natryskową. Proces ten pozwala uzyskać jednorodną powierzchnię, której warstwa pasywna stanowi najlepszą ochronę przed korozją.

więcej

Realizujemy indywidualne zamówienia na życzenie. Zapraszamy do kontaktu.

więcej

Opinie

„..Pracownicy firmy świadczyli usługi na najwyższym poziomie, charakteryzujące się rzetelnością, terminowością i dbałością o jakość wykonania..”
Tomasz Kulka, Prezes Zarządu „Eko-Dbaj” w Cielczy
„..krata bardzo dobrze spełnia swoje zadanie i jest godna polecenia..”
mgr inż. Janusz Suliga, Prezes Zarządu Przetwórstwa Spożywczego „Maków”
„..przenośnik pracuje bezawaryjnie, spełniając założoną funkcję…..”
mgr inż. Janusz Szuliga, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie
„..urządzenia pracują bez zastrzeżeń oraz spełniają zakładane wymagania technologiczne..”
Tomasz Senyk, Wiceprezes Zarządu Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Durektor ds. Sprzedaży i Logistyki
„..możemy polecić EKO-CELKON jako solidnego i wiarygodnego partnera..”
mgr inż. Krzysztof Szczech, Dyrektor Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
„…Zastawki spełniają swoje zadanie, są szczelne i nie korodują. Ich prosta obsługa i budowa, a przy tym wysoka skuteczność są godne polecenia”
inż. Jan Jeka, Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie
Krata mechaniczna schodkowa typ OZ-B/600/4 oraz zastawki typu ZSN-600 „…pracują bezawaryjnie, co w głównej mierze jest efektem prawidłowego montażu, jak również wysokiej jakości elementów konstrukcyjnych. … Nie zaobserwowano znamion korozji. Urządzenia, o których mowa są warte polecenia zarówno przyszłym jak i obecnym użytkownikom oczyszczalni.”
mgr inż. Jolanta Pawlak, Kierownik Oczyszczalni Ścieków BIOSET w Węgorzewie
Krata ręczna, mechaniczna krata schodkowa, podajnik odwadniający hydrauliczny „… pracują bezawaryjnie, bezobsługowo i spełniają warunki oczyszczania ścieków ze skratek. … Z dobrej i terminowej współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni.”
Stanisław Kocot, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Kobyla Góra
„Rozruch oczyszczalni nastąpił w dniu 15.09.1995r. i do dnia dzisiejszego krata schodkowa pracuje bezawaryjnie, a conajważniejsze spełnia swoje zadanie.”
mgr inż. Jacenty Kamiński, Kierownik Zakładu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach
„Od chwili włączenia do pracy tj. 23.12.1994r. do chwili obecnej krata schodkowa OZ-C/600/4 nie uległa awarii mechanicznej i elektrycznej. Efektywność technologiczna – wysoka – osiągane są założone parametry. Reasumując stwierdzamy, że ww. urządzenie jest bardzo dobre i spełnia do chwili obecnej swoje założone zadanie.”
mgr inż. Krzysztof Kot, Prezes Zarządu MPGK we Włodawie
„Krata schodkowa, zamontowana na Oczyszczalni Ścieków w Sulejówku, pracuje od grudnia 1996r. Do dnia dzisiejszego urządzenie pracuje prawidłowo, sprawdziło się zarówno w warunkach zimowych jak i letnich. Rozwiązanie konstrukcyjne jak i wykonanie jest dobre i godne polecenia.”
inż. Jacek Tokarczyk, Dyrektor MZWiK w Sulejówku
„Mechaniczna krata schodkowa, podajnik odwadniający hydrauliczny „… Pracują bezawaryjnie, wymagają jedynie nadzoru i bieżącej konserwacji, spełniając swoje funkcje technologiczne w zakresie usuwania ciał pływających, odwodnienia i transportu skratek.”
Henryk Makowski, Dyrektor ZGK w Łochowie
„Automatyka kraty schodkowej zapewnia prawidłowość pracy przy zmiennej wielkości zrzucanych ścieków i zawartości zanieczyszczeń stałych. Krata jest urządzeniem skutecznym o nieskomplikowanej obsłudze”.
Stanisław Kozioł, Dyrektor ZWiK w Ziębicach
„Do zainstalowanych urządzeń ciągu technologicznego higienizacji osadu …, jako użytkownik nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do jakości urządzeń. Jednocześnie wyrażamy duże uznanie dla jakości świadczonych usług serwisowych zarówno pod względem technicznym jak i terminów realizacji.”
inż. Mieczysław Nowacki, Dyrektor PWiK „AQUA
„… Układ do higienizacji pod względem technologicznym oceniamy pozytywnie. Spełnia on swoje podstawowe funkcje tj. mieszanie osadu z medium do higienizacji następuje w sposób zadowalający. … Instalacja do higienizacji osadu zaprojektowana i wykonana przez „EKO-CELKON” jest przedsięwzięciem wychodzącym naprzeciw problemom większości oczyszczalni ścieków, zobowiązanych do utylizacji odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków.”
Janusz Marek Pastusiak, Prezes ZWiK „WOD-KAN
„… Urządzenia te od chwili zamontowania pracują bezawaryjnie, praktycznie bezobsługowo. Konserwacja ich jest bardzo prosta, dostarczona dokumentacja techniczno-ruchowa jest na należytym poziomie…””
mgr inż. Sławomir Andrysiak
„Po rocznej eksploatacji stwierdzamy, że uzyskano dobre wyniki sanitarne higienizowanego osadu poparte pozytywną opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Po stwierdzeniu, że osadu nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego Spółka nasza uzyskała decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze zgodę na rolnicze wykorzystanie osadu.”
mgr inż. Czesław Krywiński , Dyrektor Spółki Wodno-Ściekowej „Złota Struga
„… Zainstalowana krata schodkowa usprawniła również pracę oczyszczalni chemicznej, tj. wyeliminowano zapychanie się instalacji ściekowej oraz pomp przetłaczających, a przede wszystkim wirówki dekantacyjnej służącej do odwadniania osadu …”
Ryszard Bartkowski, Kierownik Działu Utrzymania Ruchu Lidzbarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „WEL
„… Z dotychczasowej pracy krat schodkowych i urządzeń towarzyszących jesteśmy w pełni zadowoleni i z pełną świadomością możemy polecić te urządzenia innym oczyszczalniom ścieków.”
mgr inż. Włodzimierz Samulik, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
„… dostawa i montaż ww. ciągu technologicznego były przeprowadzone sprawnie i w sposób profesjonalny. Stanowisko po rozruchu osiąga zakładane efekty technologiczne.”
mgr inż. Andrzej Wolski , Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-BŁONIE Sp. z o.o. w Błoniach
„…Główne założenia i cele instalowanych urządzeń są dobrze realizowane, a uzyskiwane na wyjściu parametry technologiczne higienizowanego osadu są wysoce zadowalające. … Na uwagę zasługuje dobrze zorganizowany i szybko dostępny (w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność) serwis. … życzymy sobie i wszystkim ewentualnym użytkownikom więcej takich producentów na naszym krajowym rynku.”
Paweł Żabierek , Z-ca Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego HYDROBUDOWA 9 w Poznaniu Naczelny Inżynier
„… Okres dotychczasowej eksploatacji ciągu pozwala na wystawienie bardzo pozytywnej oceny pracy tych urządzeń. … Bezawaryjna praca urządzeń, a co najważniejsze osiąganie zakładanych parametrów technologicznych higienizowanego osadu są godne polecenia. … Terminowość, dostępność serwisu oraz jakość świadczonych usług serwisowych zasługują na duże uznanie. …”
mgr inż. Antoni Sakowicz, Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce
„… Urządzenia w całości ze stali nierdzewnej wykonane są w wysokim standardzie. Łącznie z zainstalowaną techniką sterowniczą funkcjonują nienagannie. Ich estetyka i jakość wykonania kwalifikuje je do ubiegania się o przyznanie certyfikatu ISO 9001.”
mgr inż. Dariusz Bocheński, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin – Guben Spółka z o.o. Naczelny Inżynier
„… Zastawki ręczne przelewowe ZSN-300/900/2700 firmy Eko-Celkon zostały zamontowane w ilości 4 sztuk w komorze rozdziału ścieków oczyszczalni w Stawigudzie. Od momentu zainstalowania do dnia dzisiejszego urządzenia pracują bezawaryjnie i nie wymagały specjalnych prac konserwacyjnych.”
inż. Eugeniusz Górka, Urząd Gminy Stawiguda Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
„… Przedsiębiorstwo EKO-CELKON posiada doświadczoną kadrę inżynieryjno techniczną. Dlatego też udzielamy pełnej rekomendacji Przedsiębiorstwu EKO-CELKON w Pucku na jakość i terminowość świadczonych przez nią usług.”
mgr. inż. Antoni Sakowicz , Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
„… W naszej praktyce eksploatacyjnej Eko-Celkon zalicza się do nielicznych firm, które z chwilą ustania zobowiązań gwarancyjnych pozostaja w stałym kontakcie z użytkownikiem, monitorując stan techniczny wyprodukowanych przez siebie urządzeń i ustalając niezbędne zabiegi eksploatacyjne przedłużające ich żywotność.”
mgr. inż. Tadeusz Rotuski
„… Prace montażowe wymienionych urządzeń przeprowadzono z dużym zaangażowaniem i troską o zachowanie wysokiej jakości prowadzonych robót, dotrzymując jednocześnie umownych terminów zakończenia poszczególnych etapów budowy.”
mgr. inż. Andrzej Salata , Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji
„… Uprzejmie i nformujemy, że zamontowane przez państwa w naszej Oczyszczalni Ścieków urządzenia są skuteczne i bezawaryjne. Pragniemy wyrazić nasze uznanie za jakość wyprodukowanych urządzeń oraz doskonałą współpracę..”
mgr. inż. Jerzy Sawicki , Prezes Zarządu Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej w Łuków
„… Głównezałożenia i cele zastosowanych urządzeń są dobrze realizowane a uzyskiwane na wyjściu parametry technologiczne są bardzo dobre. Niezawodność i wysoka skuteczność to podstawowe walory tego urządzenia. Ilość zakupionych przez nas podczas wieloletniej współpracy urządzeń świadczy o dużym uznaniu dla jakości produkowanych przez EKO-CELKOM urządzeń..”
inż. Tadeusz Niedźwiecki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dalba w Białymstoku Prezes Zarządu
„… pracujące na oczyszczalni od 1995 roku, a wyprodukowane przez firmę EKO-CELKON urządzenia tj.: podajnik hydrauliczny odwadniający, Agregat hydrauliczny oraz sterowanie automatyczne działają bezawaryjnie…”
mgr inż. Marek Mazur, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy
„… Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach w porozumieniu pracownikami oczyszczalni ścieków w Herbach i wydaniem przez nich opinii informuje, że urządzenia są w pełni sprawne i pracują prawidłowo…”
mgr Jolanta Kałuża , Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach